Cenník služieb

 • Hodinové tarify:
  • Tieto tarify sú určené najmä pre individuálnych zákazníkov s predpokladom občasných (výnimočných) zásahov.
  • Za každú začatú hodinu nášho výkonu účtujeme 40€ bez DPH (1 205,04Sk)
  • Dopravné v rámci Bratislavy predstavuje 3,33€ bez DPH (100,30Sk)
  • V prípade, že servisný zásah presiahne hranicu 4 hodín, dopravné neúčtujeme.
 • Paušálne tarify:
  • Tieto tarify sú určené najmä pre firemných zákazníkov s 5-10PC a predpokladom pravidelných a preventívnych zásahov.
  • Servis jedného PC na obdobie jedného mesiaca - suma 33€ bez DPH(994,2,-Sk) (v cene je zahrnuté dopravné v rámci Bratislavy a 10 servisných hodín na dané obdobie)

Paušálne ceny sú orientačné, ich konkrétna výška je predmetom dohody s objednávateľom.

Konverzný kurz 1€=30,1260Sk