Nastavenie e-mailových kont

POP3: vasmail.sk
    Vyžaduje šifrovanie TLS (port 995) alebo SSL
IMAP:
    Vyžaduje šifrovanie TLS (port 993 alebo143)
SMTP: vasmail.sk
    Vyžaduje šifrovanie SSL (port 465) alebo TLS (port 25) 
    Vyžaduje overenie rovnakými údajmi ako pri prichadzajúcej pošte

Webmail: vasmail.sk ( https://vasmail.sk)
Zmenu hesiel môžete uskutočniť vo webmaile.